Text Size:
Värskendatud: Reede, oktoober 20 2017
Development Issues
Tõusude erinevus tõusul (Neljapäev, oktoober 19 2017 12: 54)
Naised uudistes (Neljapäev, oktoober 19 2017 12: 54)
USA tagasiastumine UNESCOst: põhimõtete kaotamine (Kolmapäev oktoober 18 2017 15: 51)

Dubai Keskkonnaprogramm jälgib jätkusuutlikkuse teed

DUBAI, okt 9 2017 (WAM) - Dubai keskkonnaprogrammi aruanne, mida juhib täitevnõukogu peasekretariaat koostöös Dubai haldusasutusega, on öelnud, et elanikkonna demograafiline kasv ja majanduskasv on Dubais keskkonna muutuste peamised tegurid.

Aruandes antakse terviklik ülevaade keskkonna praegusest seisundist, tuues välja ka väljakutsed, mida emiraat peab lähiaastatel ületama. Kokku vaadeldakse seitset eraldi teemat: õhk, vesi, bioloogiline mitmekesisus, maa, rannikuala, ehitatud keskkond ja jäätmed.

Aruanne vastab globaalsetele üleskutsetele suurendada läbipaistvust ja juurdepääsu keskkonnateabele, kuna Dubai teeb teadlikke jõupingutusi, et võtta kasutusele jätkusuutlikult puhas ja tervislik keskkond. Aruandes toetatakse ka Dubai Plan 2021i, mis on võtnud endale kohustuse ehitada arukat ja jätkusuutlikku linna, tagades puhaste energiaallikate kättesaadavuse ja loodusvarade, nagu muld, vesi ja õhk, kaitse.

Lisaks kahele peamisele tõukejõu teatele märgitakse aruandes, et kuigi ehituse buumil oli keskkonnale lagunenud, oli linnaplaneerijatel ja arendajatel eetilise dimensiooniga mandriosa ja avamere arengukavasid, kus tihti ei pööratud keskkonda tähelepanu, võib nüüd tõendeid tuua et Dubai on jõudnud pöördepunkti, kus keskkonna paranemine on silmapaistvalt esile toodud riiklikes plaanides, nagu Dubai Plan 2021 ja Dubai Clean Energy Strategy 2050, samuti mitmed riigisisesed strateegiad.

Lisaks sellele on üha suurem roll tehnoloogilises arengus ja mitmepoolsetes keskkonnakokkulepetes. Dubai tehnoloogilised uuendused, nagu DEWA, ​​on tõhusad vahendid inimtegevuse mõjutavate keskkonnamõjude leevendamiseks. Ja kõik need jõupingutused on AÜE üldiste ülemaailmsete kohustuste keskmes. Eelmisel aastal ratifitseeris riik Pariisi kokkuleppe, mille 195i riikide esindajad pidasid läbirääkimisi ÜRO kliimamuutuste raamkonventsiooni osaliste 21 konverentsil Pariisis. Lepingu keskne eesmärk on hoida globaalse keskmise temperatuuri tõus tunduvalt madalamal kui 2 kraadi Celsiuse tasemel võrreldes industrialiseerimiseelsel tasemel.

Dublini täitevnõukogu peasekretär Abdullah Al Shaibani ütles raportile kommenteerides: "Pikaajalise jätkusuutliku arengu tagamine tulevikus on eluliselt tähtis ning Dubai on hoogsalt ja kiiresti astunud samme selles suunas. Nii majanduskasv kui ka sellest tulenev ehitustegevuse kasv on nõudnud vajadust põhjalikumalt uurida selle tagajärjel tekkivat keskkonnamõju, andes meile võimaluse arendada keskkonnasõbralikumat ja jätkusuutlikumat lähenemisviisi ning see raport on andnud meile aluse, kooskõlas Dubai plaani 2021 eesmärkidega. "

Ta jätkas: "Pikaajaliste lahenduste tähtsus tulevaste põlvkondade jaoks on vaieldamatult oluline ning suunata rohkem investeeringuid teadus- ja arendustegevusse, innovatsiooni ja kõrgtehnoloogiatesse tuleks pöörata erilist tähelepanu. Selles suhtes näeme suurt hoogu, luua kliimamuutustele vastupidavaid süsteeme ja asutusi, mis oma jätkusuutlikku arengut loovad oma põhilisele äristrateegiale. See raport on selles osas tervitatav samm. "

Dubais täitevnõukogu infrastruktuuri- ja keskkonnakomisjoni esimees Saeed Mohammed Al Tayer ütles: "Me töötame Tema Kõrgeaususe direktiivide kohaselt Araabia Ühendemiraatide Araabia Ühendemiraatide Araabia Ühendemiraatide Araabia Ühendemiraatide Araabia Ühendemiraatide ajutise presidendi ja peaministri aukonsulaatorina, Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, olla kõigepealt kõiges, mida me teeme. Dublini täitevnõukogu osa infrastruktuuri- ja keskkonnakomitee teeb pikaajaliste jätkusuutlikkuse eesmärkide saavutamiseks koostööd mitmete valitsusorganisatsioonidega. See toetab Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni säästva arengu eesmärke 2030 ja AÜE aastakümneid 2071, et pakkuda kõigile edu elementidele inimestele inimeste õigusi ja nende õnne kindlustamist. Seda tehakse investeerides täiustatud füüsilisse ja digitaalsesse infrastruktuuri. Töötame ka Dubai plaani 2021 eesmärkide saavutamiseks, et muuta Dubai turvaliseks ja usaldusväärseks linnakeskkonnaks intelligentne ja jätkusuutlik linn, ning muuta see eelistatuks eluks, tööks ja külastuseks. "

Ta lisas: "Vajadus uuendada ja tulevikus ette näha on olulisem kui kunagi varem. Komitee eesmärk on arendada ja võtta kasutusele kaasaegsed uuenduslikud tehnoloogiad, et tagada futuristlik infrastruktuur ja luua Dubais elanike jaoks heas korras tervislik keskkond. Seda tehakse, määrates kindlaks elemendid, mis mõjutavad õhukvaliteeti ja nende mõju, ning kontrollida neid tegureid, mis on oluline vahend juhtivate nägemuste toetamiseks Dubais jätkusuutliku arengu tagamiseks. "

Hussain Nasser Lootah, Dublini haldusüksuse peadirektor, ütles: "Nende väljakutsetega tegelemine nõuab tõhusalt meie kiiret tähelepanu ning jätkuvaid jõupingutusi, et töötada välja programmid, mille eesmärk on minimeerida meie keskkonnale avalduvat negatiivset mõju. Sellised aruanded on meie jätkusuutliku planeerimisega seotud jõupingutuste jaoks hindamatu väärtusega ning on alustuseks keskkonnaküsimuste esikohale seadmisega. Sellega seoses on Dubai omavalitsus selle projekti täielikku toetust ja toetust pakkunud, mis näitab Dubai kohustust tagada jätkusuutlik tulevik. Olen kindel, et suudame koos töötada, et aidata linnas vähendada oma süsiniku jalajälge ja pakkuda elanikele jätkusuutlikumaid valikuid. "

"Dubai keskkonnaprogramm märgib mõningaid väljakutseid, mida Dubai vajab edasiarendamiseks. Nende hulka kuuluvad: mitmekesistada kütuste segu, mõjutamata üldist heitkogust, vähendades autode omandiõigust ja kontrollides selle kiiresti kasvava sõidukipargi suurust, samaaegselt ja kulukalt kanalisatsioonivõrkude ja puhastusjaamade laienemist, muutes linnaplaneerijate ja üldsuse ühist arusaama, et Kuivad alad ja kõrbed on ühiskonnale vähe väärtust pakkuvad jäätmed, mis vähendavad Dubai mererandade ja mere ökosüsteemide tehtud avamere arenduskavade pikaajalisi mõjusid ning vähendavad magestamise mõju merekeskkonnale. Nende väljakutsetega ületamine ja aruandes mainitud teised on olulised, kui emiraat püüab tõhusalt parandada keskkonnajuhtimist. "

Sameera Al Rais, säästva arengu poliitika ja strateegiate direktor, ütles: "Aruandes vaadeldakse seitset keskkonnaalast teemat kooskõlas maailma parimate tavadega - sealhulgas õhk, vesi, bioloogiline mitmekesisus, maa, rannikuala, ehitatud keskkond ja jäätmed. See aruanne on üks paljudest sammudest, mida me võtame oma jõupingutustes, et tulla toime Dubai tulevase kasvu vastu, tagades puhaste energiaallikate kättesaadavuse ja loodusvarade kaitse meie tulevaste põlvkondade kasuks. "

Aruandes märgiti, et õhukvaliteedi halvenemine oli kasvav mure. Selle mõjuga peamised survetegurid hõlmasid transpordi- ja energiasektorit; 2014is oli 1.4 miljonit sõidukit, mis arvatavasti kasvab 2.7-ile 2030 miljonile.

Mõne tormiga üritustel kontsentreeritud aastane sademete hulk on väiksem kui 100, kuid Dubaiil pole mageveet. Dubai tugineb magestamiseks mõeldud taimedele, et tarnida seda enamiku kodumaiste veevõimalustega. Dubai elektri- ja veemajandus, DEWA, ​​toodetud 2014 1.27i miljonis m3-s päevas magestatud vee kohta, mis näitab, et 2.45i arv kasvab kuni 3 miljoni m2030-ni päevas. Aruandes märgiti, et 546-i vee tarbimise elaniku kohta vähendamine 430-ni päevas 2030i saab saavutada, integreerides halli veetöötlust kõigisse uutesse elamuarendustesse, samuti puhkevõimalusi ja -piirkondi.

Aruandes märgitakse, et Dubai on teinud kohusetundliku otsuse bioloogilise mitmekesisuse säilitamise süvalaiendamiseks kõikides majandussektorites, kaasa arvatud linnaplaneerimine. Bioloogilise mitmekesisuse konventsioon, bioloogilise mitmekesisuse konventsioon, on muutnud uut tähelepanu ja populaarsust ning Dubai omavalitsus on teinud koostööd juhtivate uurimiskeskuste ja teaduskondadega, et välja selgitada ja viia ellu AÜE riikliku bioloogilise mitmekesisuse strateegilise tegevuskava (NBSAP) toetusmeetmed. Linnade bioloogilise mitmekesisuse edendamiseks on Dubai liitunud biofiilsete linnade ülemaailmse võrgustikuga, mis on märkimisväärselt suurendanud oma parkide ja aedade ökoloogilist väärtust.

Samuti rõhutati aruandes Dubais 2020i linnaplaneerimise üldplaani taastamise ja selle ajakohastamise tähtsust 2030i aja jooksul. Samuti soovitab Dublini haldusüksus võtta kasutusele ühtse maakatte / kasutamise klassifikatsiooni ja avaldada kaks korda aastas maakasutuse / katteandmed - sellised andmed võivad mõjutada kliimamuutuste ja maa halvenemise vastuseid.

Samuti soovitatakse aruandes välja töötada poliitika, mis edendaks transiidieelset arengut, mille eesmärk on koondada äri ja elanikkonda Dublini metroojaamades, et suurendada reisijate arvu ja vähendada reiside arvu iga päev.

Samuti soovitatakse aruandes ajakohastada ja ajakohastada Dubai säästva jäätmehoolduse tegevuskava, mis põhineb Dubai ja AÜE ringlussevõtutegevuste ja turustusvõimaluste üksikasjalisel hindamisel. Seejärel muutuks läbivaadatud tegevuskava alus iga jäätmeliigi jäätmete ringlussevõtu väärtusahelale (nt roheline, elektrooniline, paber ja papp, plast, klaas ja metallid). Deklareeritud jäätmekäitluse eesmärkide saavutamiseks võib seejärel kaasata kõik Dubai tarbimisühiskonna (elamu-, kaubandus-, institutsionaalsed / valitsused ja tööstused) segmendid. Selle tulemusena jääb jäätmetekk inimese kohta 3.4 kg / elaniku kohta päevas 2014-i 2.5 kg elaniku kohta päevas 2030-is.

WAM / Esraa Ismail / Chris Moran

Pöördu USA

Telli meie uudiskiri